xyz

EFT – Emotional Freedom Techniques
Optimal EFT™

Utbildning genom upphovsmannen Gary Craig
PSYCH-K® – Psychological Kinesiology

 

Jag hjälper dig att åstadkomma positiva förändringar i ditt liv, som leder till att du mår och fungerar bättre på många olika sätt – och ger dig redskap så att du kan arbeta vidare med dig själv och ta kontroll över ditt liv och styra det i den riktning du önskar. När du tar kontroll över ditt liv blir du gladare och friskare – och upplever mer frihet än du gjort tidigare.
Vad vill du få hjälp med? 

• Stresshantering  • Smärtor  • Rädslor (t ex flygrädsla, rädsla att tala inför publik)  • Depression/Negativa tankar  • Oro  • Relationsproblem  • Stöd i en skilsmässoprocess  • Sorgebearbetning  • Allergier  • Prestationsångest  • Huvudvärk/Migrän  • Ilska  • Oönskade minnen  • Beroenden  • Inlärningssvårigheter  • Sexuella övergrepp  • Trauma Dessa är bara exempel på vad jag hjälpt mina klienter med. Listan kan göras lång. Jag använder mig av de verkningsfulla energipsykologiska teknikerna ovan för att hjälpa dig att uppnå välmående och hälsa. Det finns alltid möjligheter till positiv förändring, alltid! Det är min erfarenhet. Och modern forskning visar också att det förhåller sig så. Du kan läsa mer om dessa mycket verkningsfulla tekniker om du klickar vidare nedan. Du träffar mig via Skype. Hjärtligt välkommen! Maud Carlström