PSYCH-K

PSYCH-K-Logo (mini)

Psychological Kinesiology

Våra liv är en återspegling av våra övertygelser. Dessa övertygelser, som oftast är undermedvetna, är effekten av livslång programmering. Som ett resultat av påverkan från omgivningen redan tidigt i livet, tänker och handlar vi ibland på självdestruktiva sätt. Om vi inte gör förändringar på undermedveten nivå kommer upprepade oönskade reaktioner och beteenden sannolikt att fortsätta. Det är därför viktigt att vi lär oss hur vi kan förändra sådana begränsande uppfattningar, vilka istället för att utgöra hinder för vår utveckling, blir till övertygelser som ligger till grund för att skapa de liv som vi vill leva.

PSYCH-K® erbjuder en rad säkra och effektiva sätt att förändra de uppfattningar som begränsar oss, så att de blir till sådana som stödjer oss – enkelt och smidigt.

Genom muskeltestning, kinesiologi, skapas kontakt mellan det undermedvetna och det medvetna. Processen inkluderar också metoder för att uppnå ett tillstånd, där båda hjärnhalvorna är i balans. Ett sådant tillstånd är idealiskt för att förändra undermedvetna övertygelser.

Är du nyfiken på vilka övertygelser som ligger i ditt undermedvetna idag, och hur de påverkar ditt liv?

PSYCH-K-Logo (mini)

Här kan du se och lyssna till Rob Williams, upphovsmannen till PSYCH-K® och höra lite om hans bakgrund och hur PSYCH-K® växte fram. http://www.youtube.com/watch?v=kZD3XT7dM8E&feature=player_detailpage

”När du förändrar dig själv förändrar du världen”
– Rob Williams

Utbildning
PSYCH-K® Basic, Victoire Slakey 2012
PSYCH-K® Advanced, Maria Riemslagh 2015