Lissa Rankin, läkaren som…

Lissa Rankin, läkaren som…

… har skrivit böckerna Mind Over Medicine (på sv. Medvetandet är starkare än mediciner) och The Fear Cure – mycket intressant och givande läsning, använder sig själv av – och rekommenderar – både EFT och PSYCH-K i sina böcker, roligt! Jag ser hoppfullt fram emot att fler läkare efterhand kommer att erbjuda dessa metoder/tekniker till sina patienter – för att öppna upp för nya vägar till hälsa och välmående!