Knacka dig fri med EFT

Knacka dig fri med EFT

I förordet till boken ”Knacka dig fri med EFT: en enkel metod för ett stressfritt liv” av Nick Ortner, skriver Mark Hyman, med.dr. mot slutet följande:
”När jag blickar in i framtidens hälsovård och kort spekulerar kring hur samhället kommer att förstå och hantera våra liv och vårt välbefinnande under de kommande åren och decennierna, kan jag lätt föreställa mig en värld där knackning gör det möjligt för oss att slippa onödiga mediciner, främja vårt välbefinnande och ge oss rikare, bättre och mer kärleksfulla liv. Jag känner mig både hedrad och upprymd över att få bidra till att skapa denna nya värld, och jag hoppas att du också kommer att använda den här boken och ta del av de oändligt många möjligheter som knackning erbjuder.”
Boken finner du bl.a. på www.bokus.com eller www.adlibris.com.
Jag rekommenderar boken varmt!