Hjärtfokus

Hjärtfokus

Hjärtfokus är tekniken som använder hjärtats inneboende styrka och kraft för att förbättra hälsan såväl mentalt, känslomässigt som fysiskt. Forskare har funnit att när vi fokuserar på området kring hjärtat och samtidigt aktiverar en för oss positiv känsla av t ex kärlek, uppskattning, tacksamhet, glädje, omsorg eller medkänsla, så förändras hjärtrytmen. Denna påverkar i sin tur direkt hjärnans prestationsförmåga.

När koherens, d.v.s. samstämmighet eller harmoni mellan hjärtats och hjärnans funktioner uppstår, sker många positiva saker i kropp och sinne. Vi har alla upplevt tillstånd av koherens, när vi hade ”flyt” (flow), när våra handlingar och intentioner matchade varandra. Med hjärtfokusering kan vi alla lära oss att framkalla dessa tillstånd oftare.

När vi är i ett tillstånd av koherens påverkas det autonoma nervsystemet, som vi inte kan styra med viljemässig ansträngning. Utsöndring av stresshormonet kortisol minskar, DHEA-halten (hormonet som förhindrar åldrande) i blodet ökar, pulsen sjunker och kroppen slappnar av, immunsystemet stärks, blodtrycket sänks. Vi mår bättre mentalt och känslomässigt, vilket i sin tur påverkar den fysiska hälsan. Vi får också bättre kontakt med vår intuition. Kreativiteten ökar. Vi får lättare att samarbeta och presterar bättre.

nstitute-of-HeartMath

 

Listan över positiva resultat som kan uppnås med hjärtfokus kan göras lång. Vid Institute of HeartMath i Kalifornien, USA, www.heartmath.com som grundades 1991 av Doc Childre, bedriver man fortlöpande forskning om hjärtat och dess möjligheter.

 

 

 

 

 

”Nu ska Du få höra min hemlighet. Den är mycket enkel – det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen”

– ur ”Lille Prinsen” av Antoine de Saint-Exupéry