ENERGIPSYKOLOGI

ENERGIPSYKOLOGI

Energispykologi är samlingsnamnet för ett antal effektiva tekniker för att åstadkomma välmående och hälsa, vari EFT och PSYCH-K™, som jag arbetar med, ingår. Bruce Lipton, den kände cellbiologen och forskaren, som skrivit böckerna The Biology of Belief (Tro, dogmer och biologi), Spontaneous Evolution och The Honeymoon Effect – jag rekommenderar dem varmt – är en varm förespråkare för dessa energipsykologiska tekniker. Jag träffade honom i Köpenhamn 2012 på en workshop, och det var en oförglömlig upplevelse.