EFT via Skype – nya möjligheter

EFT via Skype – nya möjligheter

Den nya tekniken öppnar nya möjligheter. Idag kan du som klient möta mig via Skype, om du inte bor i närheten eller har lust att resa långa vägar, vilken fantastisk utveckling. EFT lämpar sig alldeles utmärkt för EFT-behandling via nätet, vi samtalar om det du vill ha hjälp med och jag leder dig vidare in i knackningsprocessen, där jag talar om precis vilka punkter du ska knacka på. Gruppen som jag träffar tillsammans med Gary Craig var fjortonde dag via webinars (vi finns utspridda över hela världen), använder oss av Optimal EFT ™ (distanshealing) för att hjälpa klienter komma tillrätta med problem av de mest skilda slag – med mycket goda resultat.