EFT-Emotional Freedom Techniques på SVT1 ”Fråga Doktorn”

EFT-Emotional Freedom Techniques på SVT1 ”Fråga Doktorn”

Igår sändes ett inslag om EFT i programmet ”Fråga Doktorn” i SVT1, www.svt.se/fraga-doktorn.. Reportaget sänds 6:50 min in i programmet. Roligt att EFT ges mer plats i media! EFT visar mycket goda resultat, människor världen över har fått god hjälp av EFT inom en mängd olika områden. Forskning pågår, och rigorös vetenskaplig forskning är också nödvändig för att etablera EFT såsom en evidens-baserad metod, som med förtroende kan användas inom medicinsk och psykologisk primärvård. Om du klickar på ”Forskning & artiklar ovan kan du läsa mer om denna forskning. EFT sprider sig, och det är glädjande!