EFT/Optimal EFT™

EFT – Emotional Freedom Techniques

Optimal EFT™

Våra tankar och känslor styr oss i mycket stor utsträckning. Våra tankar om oss själva och andra och världen omkring oss påverkas av det som vi upplevt i våra liv, det som vi blivit präglade av redan tidigt och framåt. Många gånger är vi inte medvetna om varför vi tänker eller känner som vi gör. Mycket ligger i vårt undermedvetna som vi inte kommer åt, men som ändå påverkar vårt välbefinnande på alla plan.  Vi upplever att vi inte mår bra, men vet kanske ibland inte ens varför. Kroppen börjar säga ifrån, vi upplever smärta och/eller sjukdomar. Vi mår kanske inte bra känslomässigt. Vi tror inte på vår egen förmåga att kunna åstadkomma det liv vi egentligen drömmer om. Vi ser våra begränsningar men inte alla våra fantastiska förmågor. Med hjälp av EFT kan du få tillgång till det som ligger under ytan.

Du kan få hjälp med bl a följande:

• Stresshantering  • Smärtor  • Fysiska problem av olika slag  • Rädslor (t ex flygrädsla, rädsla att tala inför publik)  • Depression/Negativa tankar  • Oro  • Relationsproblem  • Stöd i en skilsmässoprocess  • Sorgebearbetning  •  Allergier  • Prestationsångest  • Huvudvärk/Migrän  • Ilska  • Oönskade minnen  • Beroenden  • Inlärningssvårigheter  • Sexuella övergrepp  • Trauma

Du kan även få hjälp med att:

• sluta röka • gå ner i vikt • förbättra dina resultat när det gäller sport, studier, yrkesliv

och mycket mer

Gold Standard EFT

Så benämner Gary Craig numera EFT, som han är upphovsman till, för att särskilja den från mängden variationer av EFT som lärs ut,  vilka inte har hans godkännande.  Min utbildning i EFT har jag erhållit av Gary Craig.

EFT är ett oerhört verkningsfullt redskap med vars hjälp vi kan frigöra och neutralisera de negativa känslor och tankar som styr oss och på så sätt åstadkomma läkning för både kropp och själ. Vi behöver inte fortsätta i samma banor, vi kan förändra och skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande, kreativitet och glädje, hur vårt liv än ser ut just nu. Det gäller oss alla.

I korthet kan EFT liknas vid en slags akupunktur utan nålar, en psykologisk akupunktur eller akupressur. Man knackar på eller masserar några utvalda akupunkturpunkter på huvudet, överkroppen och händerna (slutpunkter på meridianerna) samtidigt som man fokuserar på de problem/obehag man vill behandla, som kan vara av de mest skiftande slag, fysiska såväl som emotionella. Det är därför Knackning eller Tapping ofta används i samband med EFT. Lugnande signaler sändes då till den lilla mandelformade amygdalan i  hjärnans stresscentrum. Blockeringar löses upp och vi mår efterhand allt bättre. Tekniken är lätt att lära och kan även användas som självhjälpsteknik.

EFT-tekniken har visat sig framgångsrik i många vetenskapliga studier. Se introduktionsvideon här.

”För mig och tusentals andra världen över innebär EFT en trygghet som vi bär med oss  överallt”-

                                                                                                           – Gary Craig

Gary Craig

Upphovsmannen till EFT är Gary Craig (född 1940), Stanfordingenjören som redan som trettonåring intresserade sig för personlig utveckling och psykologi. Han insåg tidigt att våra tankar i stor utsträckning styr hur våra liv utvecklar sig. Han har under hela sitt liv sökt efter metoder och tekniker som är effektiva och som ger goda resultat. Han fann vad han sökte när han kom i kontakt med Dr. Roger Callaghan som är klinisk psykolog och som utvecklat en metod som heter TFT, Thought Field Therapy. Denna metod kombinerar läran om meridianer (kroppens eget energisystem) med kinesiologi och kognitiv terapi. Gary Craig har vidareutvecklat och förenklat denna metod i början av 90-talet, och kallar den alltså EFT. Tekniken har spridits över hela världen och har nu miljontals utövare.

Det där med kroppens energier är inte någon ny upptäckt, kineserna kände till dem redan för 5000 år sedan. I detta sammanhang kan nämnas att Qi Gong, som idag accepterats överallt i västvärlden och utövas av människor jorden runt för att må bra, länge fick utövas endast av läkarna i Kina. Metoden hjälpte dem att hålla sig och förbli friska när de skulle behandla sina patienter.  På 1920-talet berättade Albert Einstein för oss att allting består av energi. Dessa idéer ignorerades länge av den västerländska läkekonsten. Men tiderna förändras. Så här uttalar sig en läkare idag:

”En dag kommer läkarkåren vakna upp och inse att olösta känslomässiga problem är huvudorsaken till 85% av alla sjukdomar. När så sker kommer EFT-tekniken att vara ett av dess primära redskap för läkning … som den är för mig”

– Eric Robbins, MD

EFT bygger på följande revolutionerande upptäckt:
Grunden till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem. Genom att korrigera denna störning elimineras helt eller delvis det/de problem som gett upphov till störningen, enkelt och smärtfritt.

eft

EFT fungerar ofta när inget annat gör det
• är ofta snabb, långtidsverkande och mild
• inga apparater eller mediciner är involverade
• är lätt att lära av vem som helst
• kan lätt appliceras på sig själv
Innan man sätter igång att knacka på/massera punkterna uppskattar man intensiteten av obehaget på en skala från 0-10, för att på så sätt enkelt kunna följa och uppleva den verkan behandlingen har.

Optimal EFT™

Gary Craig vidareutvecklar nu Gold Standard EFT vidare till Optimal EFT™, en ny verkningsfull teknik som har sina rötter i Gold Standard EFT, distanshealing, kvantfysik och ”den osynliga terapeuten”- en andlig dimension,  som har visat sig ge ännu bättre resultat i många fall. Vi är en grupp som träffar Gary Craig var fjortonde dag via webben och hjälper honom i detta arbete – The Gary Craig Optimal EFT™ Course, http://www.emofree.com

Gary Craig
Gary och jag i Sea Ranch, California i december 2015.

Disclaimer
Även om EFT har åstadkommit oerhört goda resultat när det gäller emotionella såväl som fysiska problem, skall tekniken dock fortfarande anses vara på experimentstadiet. Därmed måste var och en ta eget ansvar för sin användning av EFT. Det är viktigt att du alltid rådgör med din läkare!

EFT kan användas av de allra flesta.

Så här säger Gary Craig:

”Du kan använda Dig av EFT för nästan allting. Det är en av de mest förvånande sakerna med tekniken. Du använder samma grundläggande recept för din rädsla för att tala inför publik som för att förbättra ditt golfresultat. Du kan också använda EFT för allting från vanlig förkylning till cancer. Dessutom har framgång uppnåtts med nästan alla känslomässiga problem som rädsla, trauma, depression och sorg”.              

”Allting är energi – inklusive våra kroppar”
                                                                      – Albert Einstein